Logo

Aktuality

Klubové PF Zvolen

Zvolen, 11.10.2020

PF Zvolen

Pohár PREZIDENTA KCHTD

Stará Ľubovňa, 4.10.2020

Pohár PREZIDENTA KCHTD

Klubová výstava TD

Betliar, 1.9.2020

Klubova_vystava_TD_Betliar

Prihlášky posielať na kontakt: polovnickyservis@gmail.com

V maily je potrebné uviesť RG jedinca a kontaktné údaje o majiteľovi

 

Karpatský pohár tatranských duričov 2020

Slatvina, 15.08.2020

Špeciálna výstava TD

Lesné, 28.06.2020

Špeciálna výstava TD

Výcvikový deň

Lesné, 27.06.2020

Výcvikový deň, Lesné

Klubové farbiarske skúšky duričov , Lesné, 30.05.2020

Oznámenie v súvislosti s mimoriadnou situáciou

Vážení chovatelia!

Náš život sa v ostatných týždňoch neočakávane zmenil a stretávame sa s problémom, s ktorým sa ani najstarší naši obyvatelia ešte nestretli.  Vláda prijíma každý deň opatrenia, ktoré menia náš zabehnutý rytmus života. Mimoriadne opatrenia výrazne obmedzujú naše cestovanie, pohyb, styk s ostatnými ľuďmi.

V tomto vážnom čase však nestačia iba opatrenia vlády.  Pandémia COVID – 19  vyžaduje zodpovedný prístup nás všetkých a našim správaním by sme nemali ohrozovať seba, našich blízkych ale ani ostatných spoluobčanov.

Súčasná situácia súvisiaca s pandémiou koronavírusu COVID – 19 však  výrazne ovplyvňuje nielen náš každodenný život ale aj naše aktivity týkajúce sa nášho koníčka  – kynológie. Nariadenia vlády sa dotkli aj našich akcií.  Rušia sa všetky kynologické akcie či už na medzinárodnej, národnej ale i klubovej úrovni.

Prezídium Slovenskej kynologickej jednoty sa zaoberalo touto zložitou situáciou a vyzýva všetkých majiteľov psov, chovateľov aby pri všetkých týchto zmenách nášho života nezabúdali na svojich zverencov. Mali by sme pri všetkých našich plánoch brať do úvahy aj problémy, ktoré môže táto situácia spôsobiť nám, našim štvornohým priateľom, ale aj našim ďalším chovateľským zámerom.

Vyzývame všetkých chovateľov, aby pri plánovaní odchovov brali do úvahy vážnosť súčasnej situácie. Súčasné obmedzenia dopravy a pohybu výrazne obmedzujú možnosti predaja a distribúcie šteniat ale i dospelých psov. Nevieme dokedy tieto opatrenia súvisiace so zabránením šírenia COVID – 19 budú trvať. Nevieme ešte, aké veľké budú ekonomické dopady súčasnej situácie. Berte prosím ohľad na túto situáciu pri plánovaní Vašich chovateľských zámerov.  Vyvarujte sa problémov súvisiacich s umiestňovaním šteniat u nových majiteľov a problémov s neumiestnenými šteňatami.

Prezídium SKJ praje všetkým našim členom veľa zdravia a veľa optimizmu v tejto neľahkej situácii. Želáme Vám, aby ste všetky ťažkosti prekonali v plnom zdraví a pohode spolu s Vašimi štvornohými priateľmi.

Prezídium SKJ

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

 

Dovoľte , aby sme Vás oslovili aj tento rok a poukázali na možnosť darovania 2% zo zaplatenej dane  v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov v prospech

Klubu chovateľov tatranských duričov.

Darovaním časti dane máte jedinečnú možnosť podporiť náš klub . Všetky takto získané prostriedky budú použité v súlade s platnými zákonmi a pomôžu napredovaniu klubu na ceste k uznaniu plemena tatranský durič FCI.

Zároveň vyslovujeme poďakovanie všetkým, ktorí v predchádzajúcich obdobiach venovali 2% z daní pre náš klub.

Za pochopenie ďakujeme a prajeme veľa kynologických úspechov.

 

Prezídium KCHTD

 

>> Návod na poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov nájdete tu. <<

Putovný pohár tatranských duričov 2019

>>Fotografie z podujatia<<