Logo

Orgány klubu

Prezídium KCHTD

Ing. Jaroslav Jevčák

Ing. Jaroslav Jevčák – Prezident

    +421 907 90 80 90
   jevcak@lesyservis.sk

Ing. Peter Havaj, PhD.

Ing. Peter Havaj, PhD. – Generálny sekretár

    +421 905 89 22 62
   peter.havaj@vsbm.sk

Bc. Roman Fajth

Ing. Roman Fajth – Viceprezident a poradca chovu

    +421 905 74 99 38
   r.fajth@gmail.com

Ing. Štefan Fedorko

Ing. Štefan Fedorko – Ekonóm

    +421 918 33 41 42
   stefan.fedorko@lesy.sk

 Ján Piljan

Ján Piljan – hlavný výcvikár KCHTD

    +421 905 58 68 31
   janopiljan@gmail.com

Vladimír Šlínsky

Vladimír Šlínsky – Matrikár a administrátor

    +421 903 62 78 97
   polovnickyservis@gmail.com

Ing. Lukáš Vataha

Ing. Lukáš Vataha – výcvikár

    +421 904 45 31 50
   vatahalukas@azet.sk

MVDr. Vladimír Piskay

MVDr. Vladimír Piskay – Poradca chovu

    +421 905 72 22 47
   vladopiskay@gmail.com

Mgr. Simona Jevčáková

Mgr. Simona Jevčáková – koordinátor verejných médií a správca web stránky KCHTD

    +421 918 026 748
   simona.jevcakova78@gmail.com

Ing. Zuzana Orbánová

Ing. Zuzana Orbánová – hlavný koordinátor – styk s verejnosťou

    +421 911 432 759
   orbanova.zuzana@gmail.com

Dozorná rada

Ing. Miroslav Mati

Ing. Miroslav Mati – Predseda dozornej rady

    +421 905 41 42 01
   miroslavmati@gmail.com

Jakub Čižik

Jakub Čižik – člen

    +421 971 55 97 51
   jakub14@azet.sk

Vladimír Hanc

Vladimír Hanc – člen

    +421 908 622 829
   vladimirhanc28@gmail.com

Oblastní koordinátori

doc. Ing. Stanislav Szabo, Ph.D., MBA

oblasť Abov, Košice

    +421 907 99 97 07
   stanislav.szabo@tuke.sk

Miroslav Kaňuch

oblasť Šariš, Prešov

    +421 904 60 49 09
   miroslav.miro.kanuch@gmail.com

Miroslav Čipkár

oblasť Spiš

    +421 905 61 35 32
   miro.cipkar@gmail.com

MVDr. Július Ferenc

oblasť Gemer, Rožňava

    +421 905 15 42 90
   jferenc@sny.sk

Ladislav Bukovčík

oblasť Považie , Žilina a Trenčín

    +421 918 33 53 71

Vladimír Lunter

oblasť Zvolenská, Zvolen

    +421 905 30 47 74
   posta@lunterovranc.sk

Ing. Marián Konečný

oblasť Bratislava, západoslovenský kraj

    +421 910 70 70 83
   marian.konecny47@gmail.com

Mgr. Juraj Štaidinger

oblasť Novohrad

    +421 905 26 55 63
   staudinger@mail.t-com.sk

p. Karol Smrek

oblasť Stará Ľubovňa, horný Šariš

    +421 905 71 44 07

p. Jaroslava Lukáčová

oblasť Trebišov, Južný Zemplín

    +421 905 16 92 12
   jarka.lukacova@gmail.com

Doc.Ing. Radovan Kasarda, PhD.

oblasť Nitra

    +421 948 77 27 00

MUDr. Adrián Kališ, PhD.

oblasť Liptov

    +421 905 29 61 82
   kalisa24@gmail.com