Logo

Prihláška člena KCHTD

Členstvo v klube je dobrovoľné, vzniká na základe písomnej prihlášky po schválení prezídiom a zaplatení členského príspevku v stanovenej lehote. Členmi klubu môžu byť fyzické alebo právnické osoby, chovatelia, majitelia alebo priaznivci tatranského duriča. Členstvo v klube schvaľuje prezídium. Na vznik akéhokoľvek druhu členstva v klube neexistuje právny nárok.

Uchádzači o členstvo, ktorí nedosiahli vek 18 rokov, musia k prihláške pripojiť súhlas svojho zákonného zástupcu.

Stiahnutie Prihlášky

>>> Prihláška za člena KCHTD <<<

Vytlačte si ju, vypíšte, podpíšte a zašlite na túto adresu:

Klub chovateľov tatranských duričov
Duklianska 7,
071 01 Michalovce
Slovensko

Alebo vypíšte formulár nižšie a stlačte tlačidlo odoslať.

Členské je 10 EUR ročne. Poprosíme o jeho úhradu na bankový účet číslo: SK49 0900 0000 0050 4807 9814