Logo

Aktuality

PLATBA ČLENSKÉHO NA ROK 2019

Vážení priatelia, členovia KCHTD,

 

dovoľujeme si vám pripomenúť, že v zmysle stanov Klubu chovateľov tatranských duričov je členský príspevok  na kalendárny rok  splatný najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka. Prosíme všetkých, ktorí  v tomto termíne nezaplatili, aby uhradili členský príspevok za rok 2019, prípadne za predchádzajúce roky v termíne do 31.12.2019

Členské  KCHTD – 10,-  EUR

 

BANKOVÉ SPOJENIE:

KLUB CHOVATEĽOV TATRANSKÝCH DURIČOV

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK49 0900 0000 0050 4807 9814

BIC: GIBASKBX

Variabilný symbol: príslušný rok, za ktorý sa uhrádza členské

Do správy uveďte : členské – meno a priezvisko

 

Členovia, ktorí nemajú uhradený príspevok nemajú nárok na zľavy na klubových podujatiach. Nezaplatením členského v stanovenom termíne bude členstvo v klube prerušené (vzniká povinnosť uhradiť administratívny poplatok 3.- €,  alebo povinnosť uzavrieť zmluvu o poskytovaní chovateľského servisu pre chovateľov a majiteľov chovných jedincov, ktorí nie sú členmi KCHTD a bude sa na neho pozerať pri poplatkoch ako na nečlena KCHTD)

Ďakujeme za pochopenie.

 

                                                                                   Prezídium KCHTD.

Pohár prezidenta KCHTD

>>>Fotografie z podujatia<<<

UPOZORNENIE !!!

 

Z dôvodu veterinárnych karanténnych opatrení AMO sa menia miesta a termíny plánovaných akcií KCHTD  na rok 2019 takto:

 

Karpatský pohár tatranských duričov (KPTD)

termín:  05.10.2019

miesto: Šarišská Poruba

 

Pohár prezidenta Klubu chovateľov tatranských duričov (PPKCHTD)

termín : 19.10.2019

miesto: Giraltovce

 

Podľa nariadenia Štátnej  veterinárnej a potravinovej  správy SR jedince, ktoré sa zúčastnia jednotlivých skúšok nesmú pochádzať z oblasti s výskytom Afrického moru ošípaných (AMO) a z vysokorizikovej oblasti AMO u diviakov, ako aj jedince, ktoré sa v posledných 30 dňoch zúčastnili poľovačiek, súťaži a pod. v rizikových okresoch.

Klubová výstava tatranských duričov

Klubová výstava tatranských duričov

>>> Fotografie z podujatia <<<

DEŇ sv. HUBERTA

Deň poľovníctva a ochrany prírody pre deti

Špeciálna výstava tatranských duričov

 

 >>Fotografie z podujatia<<

>>Prihláška na podujatie<<

Svetová výstava Slovenských národných plemien

>>Prihláška na podujatie<<

Oblastná výstava psov všetkých plemien