Logo

Tlačivá

Prihláška

Prihláška

Žiadosť o chránenie názvu chovateľskej stanice

Žiadosť o chránenie názvu chovateľskej stanice

Prihláška na zápis šteniat

Prihláška na zápis šteniat

Žiadosť o exporný preukaz o pôvode psa

Žiadosť o exporný preukaz o pôvode psa

Žiadosť o odporúčanie na párenie

Žiadosť o odporúčanie na párenie

Žiadosť o vydanie duplikátu preukazu o pôvode psa

Žiadosť o vydanie duplikátu preukazu o pôvode psa

Nová prihláška na podujatia organizované KCHTD

Prihláška na podujatia organizované KCHTD

Prihláška na podujatia organizované KCHTD

Prihláška na podujatia organizované KCHTD