Logo

Plán kynologických podujatí

Vrcholové podujatia a skúšky

 

 

Dátum Miesto Podujatie Organizácia Propozície Prihláška
15.08.2020 Slatvina Klubové predbežné skúšky farbiarov
CACT SR, R CACT SRChovný zvod TD
KCHTD
06.09.2020 Prosné Lesné skúšky malých plemien (LSMP)

Chovný zvod TD

KCHTD
12.-13.09.2020 Medzilaborce III. ročník Pohár Prezidenta klubu chovateľov TD (PPKCHTD)

CACT,R.CACT

KCHTD
03.10.2020 Stará Ľubovňa VII. Ročník Karpatský pohár TD (KPTD)
CACT SR, R.CACT SR,Chovný zvod TD
KCHTD
25.10.2020 Zvolen Klubové predbežné skúšky farbiarov (PF)
CACT SR, R.CACT SRChovný zvod TD
KCHTD
07.-08.11.2020 Prosné Klubové skúšky duričov (KSD),
CACT SR, R.CACT SRChovný zvod duričov
KCHTD
21.-22.11.2020 Zvolen Klubové skúšky duričov (KSD),
CACT SR, R.CACT SRChovný zvod duričov
KCHTD
04.-06.12.2020 Rožňava VIII. Ročník Putovný pohár TD (PPTD)
CACT SR, R.CACT SR Víťaž PPTD 2019Chovný zvod duričov
KCHTD

Výstavy

 

 


Dátum Miesto Podujatie Propozície Prihláška
28.06.2020 Farma pod Hôrkou, Lesné
okr. Michalovce
Špeciálna výstava TD – Víťaz špeciálnej výstavy, CAJC SR, CAC SR, R.CAC SR, J.BOB, BOB, BOS

Chovný zvod TD

 
12.09.2020 Bijacovce Klubová výstava  TD – Klubový víťaz 2019, CAC SR, R.CAC SR, CAJC SR

Chovný zvod TD