Logo

Aktuality

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

 

Dovoľte , aby sme Vás oslovili aj tento rok a poukázali na možnosť darovania 2% zo zaplatenej dane  v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov v prospech

Klubu chovateľov tatranských duričov.

Darovaním časti dane máte jedinečnú možnosť podporiť náš klub . Všetky takto získané prostriedky budú použité v súlade s platnými zákonmi a pomôžu napredovaniu klubu na ceste k uznaniu plemena tatranský durič FCI.

Zároveň vyslovujeme poďakovanie všetkým, ktorí v predchádzajúcich obdobiach venovali 2% z daní pre náš klub.

Za pochopenie ďakujeme a prajeme veľa kynologických úspechov.

 

Prezídium KCHTD

 

>> Návod na poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov nájdete tu. <<

Putovný pohár tatranských duričov 2019

>>Fotografie z podujatia<<

Výcvikový deň

Klub chovateľov tatranských duričov, regionálna oblasť Zvolen,  Vás srdečne pozýva na výcvikový deň, ktorý sa uskutoční dňa 24.11.2019 v Kráľovej pri Zvolene. Výcvikový deň bude zameraný na výcvik a prípravu psa pred skúškami duričov. Zraz účastníkov o 8.00 – Lunterov ranč .

Každý účastník si bude môcť preskúšať psa na umelo položenej nepofarbenej stope diviaka a odvahu psa v diviačom oplôtku. Zároveň pri týchto disciplínach bude prezentovaný vodičom skúšobný poriadok , ako ho správne využívať v praxi.

Vodič psa musí mať farbiarsky remeň a obojok . Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom alebo vodičom ,majiteľom psa ,alebo za škody ktoré vzniknú poranením , uhynutím alebo stratou psa počas výcvikového dňa Zmena programu vyhradená usporiadateľom.

V prípade záujmu o účasť na výcvikovom dni  sa hlásiť u p. Vladimíra Luntera, č.t. +421 905 304 774, email: posta@lunterovranc.sk.

PLATBA ČLENSKÉHO NA ROK 2019

Vážení priatelia, členovia KCHTD,

 

dovoľujeme si vám pripomenúť, že v zmysle stanov Klubu chovateľov tatranských duričov je členský príspevok  na kalendárny rok  splatný najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka. Prosíme všetkých, ktorí  v tomto termíne nezaplatili, aby uhradili členský príspevok za rok 2019, prípadne za predchádzajúce roky v termíne do 31.12.2019

Členské  KCHTD – 10,-  EUR

 

BANKOVÉ SPOJENIE:

KLUB CHOVATEĽOV TATRANSKÝCH DURIČOV

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK49 0900 0000 0050 4807 9814

BIC: GIBASKBX

Variabilný symbol: príslušný rok, za ktorý sa uhrádza členské

Do správy uveďte : členské – meno a priezvisko

 

Členovia, ktorí nemajú uhradený príspevok nemajú nárok na zľavy na klubových podujatiach. Nezaplatením členského v stanovenom termíne bude členstvo v klube prerušené (vzniká povinnosť uhradiť administratívny poplatok 3.- €,  alebo povinnosť uzavrieť zmluvu o poskytovaní chovateľského servisu pre chovateľov a majiteľov chovných jedincov, ktorí nie sú členmi KCHTD a bude sa na neho pozerať pri poplatkoch ako na nečlena KCHTD)

Ďakujeme za pochopenie.

 

                                                                                   Prezídium KCHTD.

Pohár prezidenta KCHTD

>>>Fotografie z podujatia<<<

UPOZORNENIE !!!

 

Z dôvodu veterinárnych karanténnych opatrení AMO sa menia miesta a termíny plánovaných akcií KCHTD  na rok 2019 takto:

 

Karpatský pohár tatranských duričov (KPTD)

termín:  05.10.2019

miesto: Šarišská Poruba

 

Pohár prezidenta Klubu chovateľov tatranských duričov (PPKCHTD)

termín : 19.10.2019

miesto: Giraltovce

 

Podľa nariadenia Štátnej  veterinárnej a potravinovej  správy SR jedince, ktoré sa zúčastnia jednotlivých skúšok nesmú pochádzať z oblasti s výskytom Afrického moru ošípaných (AMO) a z vysokorizikovej oblasti AMO u diviakov, ako aj jedince, ktoré sa v posledných 30 dňoch zúčastnili poľovačiek, súťaži a pod. v rizikových okresoch.

Klubová výstava tatranských duričov

Klubová výstava tatranských duričov

>>> Fotografie z podujatia <<<

DEŇ sv. HUBERTA

Deň poľovníctva a ochrany prírody pre deti