Logo

Plán kynologických podujatí

Vrcholové podujatia a skúšky

 

 

Dátum Miesto Podujatie Organizácia Propozície Prihláška
03.07.2022 Kamenica nad Cirochou, okr. Humenné Farbiarské skúšky malých plemien (FSMP)
Chovný zvod TD
KCHTD   
10.-11.09.2022 Medzilaborce V. ročník Pohár Prezidenta klubu chovateľov TD (PPKCHTD)

CACT SR,R.CACT SR, Chovný zvod TD

KCHTD
09.10.2022 Kuzmice VIII. Karpatský pohár  TD (KPTD)
CACT SR, R.CACT SR, Chovný zvod TD
KCHTD  
26.-27.11.2022 Zvolen Klubové skúšky duričov (KSD)

CACT SR, R.CACT SR, Chovný zvod TD

KCHTD
05.-06.11.2022 Prosné – Považská Bystrica Klubové skúšky duričov (KSD) – Pohár Považia TD

CACT SR, R.CACT SR, Chovný zvod TD

KCHTD
26.-27.11.2022 Prešov Klubové skúšky duričov (KSD),
CACT SR, R.CACT SR, Chovný zvod TD
KCHTD
19.-20.11.2022 Rožňava X.ročník Putovný pohár TD (PPTD)

CACT SR, R.CACT SR, Víťaz PPTD 2021, Chovný zvod TD

KCHTD  

Výstavy

 

Dátum Miesto Podujatie Propozície Prihláška
25.06.2022 Kaštieľ Betliar Klubová výstava TD – Klubový víťaz 2022

CAC SR, R.CAC SR, CAJC SR, JBOB, BOB, BOS

Chovný zvod TD

    
20.08.2022 Nitra   Špeciálna výstava TD – bez CAC
04.09.2022 Bijacovce   Špeciálna výstava TD – bez CAC Špeciálna výstava TD – CAC