Logo

Aktuality

Klubová výstava tatranských duričov

 

>>> Prihláška na podujatie <<<

Termínový kalendár kynologických podujatí na rok 2022

Termínový kalendár kynologických podujatí na rok 2022

KLUBOVÝ VÝCVIKOVÝ DEŇ

Prosba o poskytnutie 2% z daní v prospech KCHTD

Milí priatelia, vážení priaznivci tatranského duriča,

v súvislosti s blížiacim sa termínom podávania daňových priznaní, ročného zúčtovania dane a možnosti poukázať 2% zo zaplatenej dane, dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o poukázanie 2% dane v prospech nášho klubu. Budeme vďační za každú formu poskytnutia 2% dane. Všetky finančné prostriedky budú použité  v prospech rozvoje nášho národného plemena. Ak je to možné, prosíme o rozšírenie tejto žiadosti aj medzi Vašich spolupracovníkov, priateľov, známych a priaznivcov tatranského duriča.

Zároveň dovoľte poďakovať  za podporu, ktorú ste preukázali Klubu chovateľov tatranských duričov v predchádzajúcich rokoch.

Údaje o prijímateľovi:

Klub chovateľov tatranských duričov

IČO: 42324033

Za Vašu ochotu a pomoc Vám ďakujeme.

 

                                                                                       Prezídium  KCHTD

>>> Postup poukázania dane <<<

>>> Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane <<<

Vzorná reprezentácia tatranského duriča na memoriáli Alojza Riška 2021

Predbežné skúšky farbiarov

Lesné, 05.09.2021

Svetový poľovnícky deň v Budapešti

Slovenský deň v Budapešti.

Predstavenie národných plemien. Tatranský durič na medzinárodnej scéne.

Svetová poľovnícka výstava v Budapešti

Farbiarske skúšky duričov

Lesné, 11.12.2021

Karpatský pohár tatranských duričov

Karpatský pohár tatranských duričov 2021

Krásny Brod, 16.09.2021